Tot 1000 euro subsidie op elektrische fiets

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:20-05-2011

Forenzen in de regio Eindhoven kunnen tot 1000 euro subsidie krijgen voor de aanschaf van elektrische fiets. Het gaat om forensen die werkzaam zijn op een zestal bedrijventerreinen in Eindhoven. Ze moeten wel een overeenkomst aangaan voor 2 jaar waarin geschat wordt hoeveel dagen de deelnemer per jaar zal fietsen.


Vervolgens wordt berekend welke vergoeding daar tegenover staat. De vergoeding bedraagt € 0,10 per kilometer en kan oplopen tot € 500 per jaar, dus 1000 euro in totaal. Voor werknemers die daarnaast gebruik kunnen maken van een fietsenplan van hun werkgever, is de E-bike bijna gratis. Het project komt uit de koker van Stichting Brabant Mobiliteitsmanagement (BRAMM), Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) en de Provincie Noord-Brabant. In opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat start TNO in samenwerking met BRAMM een onderzoek naar de potentiële voordelen van elektrisch fietsgebruik in het woon-werkverkeer. Het primaire doel van dit begeleidend onderzoek is het in kaart brengen van het gebruik van de elektrische fiets in het woon-werk verkeer en de effecten daarvan op mobiliteit en gezondheid. Onderzoeksresultaten worden eind 2012 verwacht.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Tot 1000 euro subsidie op elektrische fiets

Scroll naar boven