Aanpak weesfietsen

Aanpak weesfietsen

Datum: 5-11-2009 12:30
Locatie: De Harmonie, Stationstraat 26, Tilburg
Tijdens deze bijeenkomst een toelichting op het Handboek Weesfietsen, een kennismaking met het weesfietsenteam en een bezoek aan de AFAC-Tilburg.
  • Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft verschillende initiatieven genomen om het aantal weesfietsen rond stations terug te dringen. Weesfietsen zijn fietsen die niet meer opgehaald worden. Uit onderzoek van het Fietsberaad is gebleken dat bij middelgrote stations vaak meer dan 20 procent van de stallingscapaciteit verloren gaat door weesfietsen. Tijdens de bijeenkomst wordt een toelichting gegeven op het Handboek Weesfietsen, dat deze zomer verschenen is. Hierin wordt stap voor stap een aanpak van de problematiek beschreven. Daarnaast heeft het ministerie een Weesfietsenteam ingesteld, dat de komende tijd 20 gemeenten gaat helpen met het terugdringen van het aantal weesfietsen. Tot slot een bezoek aan de Algemene FietsAfhandelCentrale (AFAC) van Tilburg. De logistiek van het verwijderen en tijdelijk opslaan van weesfietsen is vaak een bottleneck. De AFAC stroomlijnt dit proces. Programma 12.30 Ontvangst met broodjes 13.00 Welkom, programma, deelnemers – Koos Louwerse 13.10 Uitleg Handboek Weesfietsen – Jan Fokkema, DHV 13.30 Korte toelichting op het Weesfietsenteam – Rolf Schooleman, Berenschot 13.40 Aanpak weesfietsen in gemeente Tilburg – Jan Kloosterman, gemeente Tilburg 14.00 Bezoek aan AFAC Tilburg: deelnemers verdeeld in 4 groepen bezoeken onder begeleiding de AFAC 15.30 vragen-vuur vanuit de zaal en discussie over alles wat er komt kijken bij de aanpak van weesfietsen. Panel van praktijkdeskundigen (verkeersambtenaar, juridisch ambtenaar, communicatiemedewerker, AFAC, politie, NS, Prorail, …) beantwoordt allerhande vragen en problemen. 16.30 einde en borrel
  • Aan de bijeenkomst hebben 77 mensen deelgenomen. 49 deelnemers hebben een evaluatieformulier ingevuld. Iets meer dan de helft van de deelnemers vond de bijeenkomst erg nuttig voor hun werk, iets minder dan de helft vond hem redelijk nuttig en geen van de deelnemes vond hem weinig nuttig. De deelnemers gaven gemiddeld het rapportcijfer 7,7 voor de bijeenkomst.

Aanmelden

U kunt zich niet meer registreren voor deze bijeenkomst.

Heeft u zich al reeds aangemeld voor deze bijeenkomst en wilt u zich afmelden? Klik hier.

Relevantie

Scroll naar boven