Fietsers besteden net zoveel als automobilisten in de supermarkt

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:06-04-2011

Fietsers geven per supermarktbezoek minder geld uit, maar komen vaker. Hierdoor zijn ze over een hele week gezien verantwoordelijk voor minstens evenveel bestedingen als mensen die met de auto komen.


Dat blijkt uit een onderzoek van stagiaire Sacco Barendrecht onder supervisie van Goudappel Coffeng. Hoewel het om een bescheiden onderzoeksopzet gaat, stroken de resultaten met eerder onderzoek waaruit bleek dat de fietser voor de supermarkt een belangrijke klant is.
Sacco Barendracht ondervroeg bij vier supermarkten in buitenwijken aan mensen hoe en hoe vaak ze de supermarkt bezochten en met welk vervoermiddel. Dat leverde onder meer gegevens op over de verblijfstijden per vervoermiddel en de relatie tussen winkelbestedingen en verblijfstijd, cijfers die later kunnen worden gebruikt om de fietsparkeerkentallen verder te verfijnen.
Uit de vragen kwam naar voren dat een fietser gemiddeld 3,2 keer per week bij de supermarkt langsgaat. Hij geeft dan meestal niet veel meer uit dan 50 euro. De automobilist komt gemiddeld 2,5 keer en geeft iets meer uit. Over een hele week gezien is de fiets bij deze vier supermarkten in de periferie verantwoordelijk voor 48 % van de omzet en de auto voor 52 %.

Bureau SOAB voerde onlangs een onderzoek uit onder ruim 2800 supermarkten dat in dezelfde richting wijst. Volgens dat onderzoek draagt langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) het meest bij aan de weekomzet van de supermarkt.

Ondertussen raakt de buurtwinkel steeds verder achterop. Uit een recent onderzoek van de Dienst Onderzoek en Statistiek van Amsterdam blijkt dat de buurtwinkel hoog gewaardeerd wordt. En van het geld dat men aan boodschappen uitgeeft, wordt een kwart besteed in buurtwinkels. Maar het aantal daalt toch al jaren. Met name de buurtwinkels buiten de winkelstraten hebben het moeilijk. In 1975 waren er in Amsterdam nog 7347 buurtwinkels, in 2010 zijn dat er 3227. Het aantal supermarkten is weinig toegenomen (nu 131), maar wel het aantal werkzame personen in de supermarkten. In 2010 zijn dit er ruim 2 maal zo veel als in 1975. Dat laat zien dat daar vooral sprake is van schaalvergroting.

  • We werken aan een nieuwe reactiemodule. Het plaatsen van reacties is daardoor tijdelijk uitgeschakeld.

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Fietsers besteden net zoveel als automobilisten in de supermarkt

No data found
Scroll naar boven