Schrijf u in voor de Fietsberaad Nieuwsbrief

 Security code

Fietsparkeerkencijfers 2010

 • Soort:Aanbevelingen & Richtlijnen
 • Auteur:CROW-Fietsberaad
 • Datum:11-06-2010
Notitie met fietsparkeerkencijfers, waarmee bepaald kan worden hoeveel fietsparkeerplekken er nodig zijn bij een functie.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • LET OP!
  In 2019 zijn de Fietsparkeerkencijfers geactualiseerd en komt deze notitie te vervallen.

  Inleiding 

  Het gewenste aantal fietsparkeervoorzieningen bij een kantoor, een winkel of openbare voorziening wordt bij voorkeur bepaald op basis van tellingen. Dat biedt de beste garantie dat het aanbod voldoet aan de vraag. In een aantal situaties is het echter lastig of onmogelijk om tellingen uit te voeren, bijvoorbeeld omdat het nieuwbouw betreft. In dergelijke situaties kan met behulp van kencijfers het gewenste aantal fietsparkeerplekken berekend worden. Dit is vooral van belang als in het ontwerp van het gebouw of de openbare ruimte rekening gehouden moet worden met grote aantallen fietsen.

  Toelichting op de methode en fietsparkeerkencijfers

  De nieuwe fietsparkeerkencijfers zijn in twee stappen ontwikkeld. In de eerste stap is de behoefte aan fietsparkeerplekken bepaald op basis van algemene gegevens over diverse functies, zoals het aantal bezoekers, het maatgevende uur, de parkeerduur en de modal split. Dit is vergelijkbaar met aan aanpak voor autoparkeren op verkeersgeneratie.nl.
  In de tweede stap zijn de cijfers uit de eerste stap getoetst aan de praktijk en eventueel bijgesteld. Daarvoor is in het voorjaar van 2009 een groot aantal tellingen verricht. Ook de tellingen van gebruikers van de Fietsparkeertool zijn hiervoor gebruikt. Toch kan met de beschikbare tellingen slechts een beperkt deel van de kencijfers getoetst worden aan de praktijk. Vandaar het streven van het Fietsberaad om in de komende jaren meer tellingen te verzamelen. De kolom ‘validatie’ in de tabel met Fietsparkeerkencijfers geeft weer in welke mate het kencijfer getoetst is aan de praktijk.

  Marges

  De gepresenteerde kencijfers zijn gemiddelden per functie voor heel Nederland. In de praktijk is er vaak sprake van een grote spreiding in de behoefte aan fietsparkeerplekken. Deze spreiding is op twee manieren verwerkt in de kencijfers. In de eerste plaats is voor zover de data dit toelaten een onderscheid gemaakt naar locatie (centrum, rest bebouwde kom etc). Bij scholen is onderscheid gemaakt naar de grootte van de school. Daarnaast is rekening gehouden met het fietsgebruik in een gemeente (zie kolom spreiding gemeenten). Het minimum is het kencijfer voor een gemeente met een zeer laag fietsgebruik en het maximum geldt voor een gemeente met een zeer hoog fietsgebruik. De correctiefactoren zijn berekend op basis van het Mobiliteitsonderzoek Nederland (zie paragraaf 6). Een tabel met het fietsgebruik per gemeente staat op de website het Fietsberaad.


  Algemene opmerkingen bij tabel fietsparkeerkencijfers

  • De fietsparkeerkencijfers zijn bedoeld voor solitaire functies. Ze zijn dus niet geschikt voor gebieden met grote menging van functies, zoals binnensteden.
  • Het drukste moment in de week of in het jaar is maatgevend voor het kencijfer. De tabel in paragraaf 5 geeft het maatgevende moment voor de verschillende functies weer. Bij het verrichten van tellingen kan deze tabel gebruikt worden om het juiste telmoment te bepalen. In deze tabel staat ook hoe de eenheden voor de grootte van de functies omgerekend kunnen worden naar alternatieve eenheden.
  • Standaard is een marge van +20% in de kencijfers verwerkt (uitgezonderd woningen). Deze extra parkeercapaciteit is gewenst is, omdat fietsers de lege plekken ook moeten kunnen vinden (frictieleegstand). Daarnaast wordt zo enige flexibiliteit geboden om een beperkte groei van het fietsgebruik te kunnen opvangen.
  • De kencijfers staan geheel los van de normen in het Bouwbesluit (of eventuele andere wettelijke bepalen in de toekomst). In het Bouwbesluit staan de minimale normen waaraan bij nieuwbouw of verbouwingen voldaan moet worden. Met de kencijfers kan het beleidsmatig gewenste aantal fietsparkeerplekken bepaald worden.
  • Voor werklocaties wordt zoveel mogelijk onderscheid gemaakt tussen werknemers en bezoekers. Aan de fietsparkeerplekken voor werknemers worden hogere eisen gesteld (bij voorkeur inpandig).
  • Treinstations zijn niet opgenomen in de kencijfers. De verschillen tussen de stations zijn te groot. ProRail heeft gedetailleerd inzicht in de behoefte per station.

  Voor de volgende functies zijn kencijfers opgesteld:

  Kantoren
  Kantoor (personeel)
  Kantoor met balie (bezoekers)

  Basischolen
  Basisschool (leerlingen)
  Basisschool (medew)

  Middelbare scholen en ROC's
  Middelbare school (leerl)
  Middelbare school (medew)
  ROC (leerlingen)
  ROC (medewerkers)

  Winkelen en boodschappen
  Winkelcentrum
  Supermarkt
  Bouwmarkt
  Tuincentrum

  Gezondheidszorg en voorzieningen
  Apotheek (bezoekers)
  Apotheek (medewerkers)
  Begraafplaats
  Crematorium
  Gezondheidscentrum (bezoekers)
  Gezondheidscentrum (medew.)
  Kerk/moskee
  Ziekenhuis (bezoekers)
  Ziekenhuis (medewerkers)

  Horeca en verblijfsrecreatie
  Fastfoodrestaurant
  Restaurant (eenvoudig)
  Restaurant (luxe)

  Sport, cultuur en ontspanning
  Bibliotheek
  Bioscoop
  Fitness
  Museum
  Sporthal
  Sportveld
  Sportzaal
  Stadion
  Stedelijke evenement
  Theater
  Zwembad (openlucht)
  Zwembad (overdekt)

  Woning Rij- en vrijstaande woning
  Appartementen (met fietsenberging)
  Appartementen (zonder f-berging)
  Studentenhuis

   

   

   

   

   

   

   

   

Scroll naar boven