Fietsverkeer speelt bescheiden rol in regionale netwerkanalyses

 • Soort:Artikel Fietsverkeer
 • Auteur:Otto van Boggelen
 • Uitgever:Fietsverkeer nr. 14, oktober 2006, Pag 10-14.
 • Datum:01-10-2006

In 2006 zijn 19 regionale netwerkanalyses uitgevoerd om de meest efficiënte oplossingen voor problemen op HWN en OWN te vinden. Hoe zat de fiets daarin?


 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • Meer mobiliteit per euro. Dat is de gedachte van minister Peijs achter de netwerkanalyses. Bereikbaarheidsproblemen kunnen effectiever opgelost worden door het rijkswegennet en het onderliggende wegennet in samenhang te bekijken en ook andere vervoerwijzen dan de auto erbij te betrekken. In de Nota Mobiliteit is afgesproken dat elf regio’s een netwerkanalyse maken. Nog eens acht regio’s hebben het op eigen initiatief gedaan. In september 2006 zijn de analyses aangeboden aan de minister. In de meeste regionale netwerkanalyses is ook aandacht voor de fiets, zij het bescheiden. In de regio Utrecht is wel serieus naar het fietsverkeer gekeken.
  Leidraad voor de netwerkanalyses is de ‘Zevensprong van Verdaas’, genoemd naar het PvdA-Kamerlid dat bij de behandeling van de Nota Mobiliteit een motie indiende. Volgens deze motie moet bij het zoeken naar oplossingen de volgende fases doorlopen worden:
  1. ruimtelijke ordening,
  2. anders betalen voor mobiliteit,
  3. mobiliteitsmanagement,
  4. openbaar vervoer,
  5. bestaande infrastructuur benutten,
  6. bestaande infrastructuur aanpassen,
  7. nieuwe infrastructuur aanleggen.
  De fiets krijgt meestal een plek in fase 3, mobiliteitsmanagement. Meerwaarde van de analyses is dat de effectiviteit van de verschillende oplossingsrichtingen goed met elkaar vergeleken kunnen worden. In het algemeen heeft men wel moeite om mobiliteitsmanagement te concretiseren. Hierdoor heeft dit vaak geen volwaardige plaats in de (model) analyses gekregen.

 • We werken aan een nieuwe reactiemodule. Het plaatsen van reacties is daardoor tijdelijk uitgeschakeld.

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Fietsverkeer speelt bescheiden rol in regionale netwerkanalyses

No data found
Scroll naar boven