Handboek Weesfietsenaanpak - Stappen naar een structurele handhaving op het fietsparkeren

 • Soort:Aanbevelingen & Richtlijnen
 • Auteur:Berenschot
 • Uitgever:NS, Ministerie van IenM
 • Datum:04-10-2012
Dit document vervangt het in 2009 verschenen Handboek Weesfietsen. Een Weesfietsenteam heeft in de periode 2009-2012 diverse gemeenten ondersteund bij het opzetten en implementeren van een structurele weesfietsenaanpak bij treinstations. De ervaringen die het Weesfietsenteam heeft opgedaan zijn gebundeld in dit document.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • Let op: in 2019 is een aanvullende Fietsberaadnotitie verschenen met tips voor effectievere handhaving op de parkeerduur. Kijk hiervoor bij Gerelateerde documenten.”

  De NS en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (hierna Ministerie van IenM) maken al enkele jaren werk van de weesfietsenaanpak bij gemeenten. In 2009 is het Handboek Weesfietsen gepubliceerd, dat beschrijft hoe een gemeente te werk kan gaan om het handhavingsbeleid voor weesfietsen praktisch vorm te geven. In de periode 2009-2012 heeft een team van Berenschot in opdracht van de NS en het Ministerie van IenM diverse gemeenten ondersteund bij het opzetten en implementeren van een structurele weesfietsenaanpak bij treinstations. De ervaringen die het Weesfietsenteam heeft opgedaan zijn gebundeld in dit document.

  Dit document vervangt het in 2009 verschenen Handboek Weesfietsen. Deze tweede versie van het handboek heeft twee doelen:

  • Ten eerste geeft het praktische informatie per te zetten stap (tips, veel gestelde vragen, voorbeelden uit de praktijk), zodat gemeenten die aan de slag willen gebruik kunnen maken van de ervaringen van gemeenten die hen zijn voorgegaan.
  • Ten tweede laat het zien dat het opzetten en implementeren van een structurele weesfietsenaanpak wellicht complex lijkt, maar dat in feite niet is.

  In het handboek staat de weesfietsenaanpak centraal, maar gaat in brede zin in op de handhaving op het fietsparkeren en geeft daarom ook informatie over de handhaving op fietswrakken, fout geparkeerde fietsen en gevaarlijk geparkeerde fietsen. De focus ligt daarbij sterk op handhaving in de stationsomgeving, maar de aanpak is eveneens toepasbaar in de binnenstad.

  De opbouw van dit handboek is als volgt.
  Hoofdstuk 2 schetst het beleidskader voor de weesfietsenaanpak en gaat in op het waarom van een weesfietsenaanpak en de reikwijdte van de handhaving op het fietsparkeren.
  Hoofdstuk 3 beschrijft de stappen die gezet moeten worden om tot een structurele aanpak te komen.
  In hoofdstuk 4 is aangegeven waar u terecht kunt voor eventuele vragen.
  In de bijlagen zijn ten slotte hulpmiddelen, formats en detailinformatie opgenomen zoals:

  • Een checklist waarmee u kunt bepalen wat er in uw gemeente nog geregeld moet worden om tot invoering van een handhavingsaanpak te komen (Bijlage 1).
  • Een format voor de opzet van het projectplan (Bijlage 2).
  • Een format voor een beleidsplan (Bijlage 3).
  • Een format voor en gedetailleerd inzicht in handhavingsprocedure (Bijlage 4).
  • Een format voor een communicatieplan en –kalender (Bijlage 5).
  • De opzet van een kostenraming voor de handhavingskosten (Bijlage 6).

  Om de bijlagen makkelijk te kunnen gebruiken zijn deze ook beschikbaar in Word-formaat en Excel-formaat.

  -> Open bijlage 2 t/m 5
  -> Open bijlage 6

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Handboek Weesfietsenaanpak - Stappen naar een structurele handhaving op het fietsparkeren

Scroll naar boven