Schrijf u in voor de Fietsberaad Nieuwsbrief

 Security code

Noord Brabant legt politiek keuzes voor

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:14-09-2009

De nota 'Fiets in de versnelling' van de provincie Brabant biedt een aantal opties om het fietsen&op een hoger plan te brengen. Het antwoord is nu aan te politiek. Wil men een voortrekkersrol van de provincie en fietsnelwegen, leenfietsen en beloningsystemen? Of vooral meer en beter van hetzelfde?


Voor het visiedocument 'Fiets in de versnelling' ging Noord-Brabant niet over één nacht ijs. Er gingen uitgebreide consultatierondes met alle partijen en met een flink aantal deskundigen aan vooraf. Zo kwam men op drie actielijnen uit die de intenties van de provincie duidelijk moetenmaken:
1. Comfort en gemak verhogen De aanleg en het verbeteren van het fietsnetwerk, zowel recreatieve als utilitaire verbindingen, en het uitbreiden en verbeteren van fietsparkeervoorzieningen. Het verhogen van het comfort en gemak voor de fietser staat hierbij centraal.
2. Verleiden mobilist Het verleiden van specifieke doelgroepen om meer gebruik te maken van de fiets. De doelgroepen ‘forenzen’ en ‘schoolgaande jeugd’ (zowel basis- als middelbare school) worden het meest kansrijk geacht.
3. Elkaar versterken Het versterken van de samenwerking tussen de verschillende fietspartners en tussen de beleidsterreinen binnen de provinciale organisatie geeft een vliegwieleffect voor het bereiken van (gezamenlijke) resultaten. Tevens wordt binnen deze actielijn ook de communicatie en promotie van de fiets gestroomlijnd.

De actielijnen zijn in het visiedocument vertaald in drie mogelijke scenario's. Een 'Status quo', 'Een tandje erbij' en 'In de hoogste versnelling.' Optie 1 leidt tot het handhaven het huidige percentage fietsverplaatsingen in de provincie op 24 procent (tegen 26 procent landelijk). Met een tandje erbij komt men op 26-27 procent. En in de hoogste versnelling tot 28-30%. In het laatste scenario moet de provincie een duidelijke voortrekkersrol gaan vervullen, worden meerdere fietssnelwegen aangelegd en komt er breed uitgerold fietsleensysteem. Verder wordt geïnvesteerd in schoolroutes, komt er een fietskennispunt en gaat Brabant Europees aan te weg timmeren.
De visie geeft geen inzicht in de totale kosten van de verschillende scenario's mede omdat de uitvoering samenhangt met inspanningen die andere partijen willen leveren. Wel geeft men globale schattingen van de kosten van individuele projecten.

Welke scenario het ook wordt, afstemming met de verschillende lokale plannen is noodzakelijk, aldus de visie. Zo heeft de provincie in 2008 het plan voor het gehele netwerk goedgekeurd. Verder moet men rekening houden de plannen van het kaderwetgebied Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE), de plannen die binnen de GGA’s zijn gemaakt en de plannen van de Brabantse steden met een eigen fietsstimuleringsplan.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Noord Brabant legt politiek keuzes voor

Scroll naar boven